Regulamin

Regulamin świadczenia usług Serwisu Trafionekupony.pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin (jak zdefiniowano w pkt. 2.1.12 poniżej) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników (jak zdefiniowano w pkt. 2.1.17 poniżej) z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://trafionekupony.pl (dalej: „Serwis”), prowadzonego przez Marcin Drożdż , prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą X-GAMES Marcin Drożdż z siedzibą w Skawinie (32-050), przy ul. Wyspiańskiego 72 , NIP 9442247601, REGON 360581475  .
  2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi bezpłatnie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie, jak również dostępny jest do wglądu w aktualnej wersji w  zakładce „Regulamin” Serwisu. Użytkownik ma zapewnioną możliwość odczytywania Regulaminu, ściągania go na swoje urządzenie oraz dokonywania jego wydruku.

 

 1. Definicje1.W Regulaminie określono definicje, które mają pomóc w zrozumieniu treści dokumentu
   1. Analiza sportowa -  to produkt w formie cyfrowej analizy, która opiera się na poprzednich występach, predyspozycjach i innych zmiennych cech sportowców lub drużyn sportowych. Jej celem jest oszacowanie i wytypowanie prawdopodobieństwa przebiegu meczu, rozgrywki lub innego wydarzenia sportowego.
   1. Formularz kontaktowy - to produkt, który jest dostępny na stronie internetowej usługodawcy w zakładce "Kontakt". Jest to formularz umożliwiający użytkownikom skontaktowanie się z usługodawcą w łatwy i wygodny sposób.
 1. Klauzula RODO - to zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku klauzula informacyjna, która ma na celu ochronę prywatności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Ta klauzula dotyczy sposobu przetwarzania danych, swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. osobowych Użytkownika, znajdująca się w zakładce „Klauzula RODO” Serwisu;
 2. Komunikator - to portal lub aplikacja, która umożliwia wysyłanie indywidualnych wiadomości między użytkownikami. Takie komunikatory zapewniają szyfrowanie przesyłanych wiadomości i są dostępne zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych. Przykładami popularnych komunikatorów są Telegram, WhatsApp, Messenger, Instagram i wiele innych.
 3. Kodeks Cywilny - to ustawa, która została uchwalona 23 kwietnia 1964 roku. Zawiera ona przepisy regulujące prawa i obowiązki wynikające z codziennych stosunków między ludźmi, tj. związane z umowami, własnością, dziedziczeniem, odpowiedzialnością cywilną, a także inne kwestie prawne.
 4. Konto - to produkt, który jest dostępny w serwisie internetowym i przypisany jest do indywidualnego adresu poczty elektronicznej oraz hasła wprowadzonego przez użytkownika. Konto zawiera informacje podane przez użytkownika oraz historię jego działań w serwisie. Oprócz tego, konto umożliwia korzystanie z innych produktów dostępnych w serwisie, o ile ich użycie wymaga wcześniejszego założenia konta. W skrócie, konto to zbiór funkcjonalności i danych, które są udostępnione użytkownikowi w ramach serwisu internetowego.
 5. Newsletter - to usługa, która polega na przesyłaniu użytkownikom serwisu elektronicznych wiadomości zawierających informacje o najnowszych aktualizacjach lub produktach dostępnych w danym serwisie. Newsletter może również zawierać materiały reklamowe i promocyjne dotyczące różnego rodzaju ofert i produktów. W skrócie, newsletter to forma komunikacji mailowej, która ma na celu informowanie o nowościach i zachęcanie do zapoznania się z ofertą serwisu.
 6. Pliki Cookies - to informacje zapisywane przez serwery usługodawcy na urządzeniu, które są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danym urządzeniem końcowym. Są to pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu, zawierające informacje takie jak nazwa domeny serwisu internetowego, czas przechowywania ich na urządzeniu i unikalny numer. Pliki Cookies są więc rodzajem danych informatycznych, które mają na celu zapewnienie lepszej jakości i łatwiejszego korzystania z serwisu. Zasady i sposoby korzystania z Plików Cookies są opisane w polityce prywatności danego serwisu.
 7. Polityka Prywatności  -to regulamin, który określa zasady postępowania z danymi osobowymi użytkowników oraz plikami Cookies. Regulamin ten jest zamieszczony na stronie internetowej serwisu w zakładce "Polityka Prywatności". Celem polityki prywatności jest zapewnienie ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników, a także wyjaśnienie, jakie informacje są gromadzone, jak są używane i przetwarzane przez serwis internetowy.
 8. Prawo autorskie - to ustawa, która reguluje prawa związane z twórczością intelektualną. Ustawa ta została uchwalona w dniu 4 lutego 1994 roku
 9. Produkty - to usługi, które są oferowane użytkownikowi w ramach złożonego zamówienia. Produkty te to różne treści cyfrowe, takie jak analiza sportowa, formularz kontaktowy, newsletter oraz konto użytkownika. Każdy z tych produktów ma swoje specyficzne funkcjonalności i służy do różnych celów. Na przykład analiza sportowa pozwala na oszacowanie przebiegu meczu lub rozgrywki, a formularz kontaktowy ułatwia komunikację z usługodawcą. Newsletter informuje o nowościach w serwisie, a konto użytkownika umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcjonalności serwisu.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;
 11. System abonamentowy - to specjalna forma świadczenia usług związanych z różnymi produktami, w tym Analizą Sportową. Polega ona na udostępnianiu tych produktów przez określony czas, po dokonaniu przez użytkownika zapłaty ceny za dany okres z góry. Oznacza to, że użytkownik płaci za dostęp do danego produktu na określony czas, a po upłynięciu tego czasu może przedłużyć subskrypcję, aby dalej korzystać z produktu. System abonamentowy jest popularny w dzisiejszych czasach i umożliwia łatwe i wygodne korzystanie z różnego rodzaju cyfrowych treści.
 12. Urządzenie - urządzenie służące do korzystania z Serwisu, takie jak komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, które umożliwia Użytkownikowi dostęp do poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej. Zalecana rozdzielczość ekranu Urządzenia to 1024x768;
 13. Usługodawca - właściciel Serwisu –   Marcin Drożdż prowadzący działalność gospodarczą pod firmą X-GAMES Marcin Drożdż z siedzibą w Skawinie (32-050) przy ul. Wyspiańskiego 72 , NIP 9442247601, REGON 360581475  , adres e-mail: [email protected];
 14. Ustawa o Prawach Konsumenta - to ustawa, która reguluje prawa i obowiązki konsumentów oraz przedsiębiorców. Ustawa ta została uchwalona 30 maja 2014 roku i od tego czasu przeszła kilka zmian. Celem ustawy o prawach konsumenta jest ochrona konsumentów poprzez ustanowienie przepisów dotyczących sprzedaży towarów i usług, w tym produktów cyfrowych, a także zasad zwrotów, reklamacji i gwarancji. W ramach tej ustawy określone są również prawa konsumentów, takie jak np. prawo do odstąpienia od umowy czy prawo do informacji.
 15. Użytkownik - to osoba fizyczna lub prawna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną. Użytkownik to także każdy inny podmiot, który może dokonywać ważnych i skutecznych czynności prawnych. Aby być użytkownikiem serwisu, należy posiadać aktywne konto w tym serwisie.
 16. Zamówienie - to oświadczenie woli użytkownika wyrażające jego chęć skorzystania z danego produktu oferowanego przez usługodawcę. Złożenie zamówienia wiąże się z zawarciem stosownej umowy między użytkownikiem a usługodawcą, która wymaga dokonania określonej opłaty. Zamówienie jest składane przez użytkownika w serwisie internetowym po zapoznaniu się z warunkami zamówienia, takimi jak cena i sposoby korzystania z produktu. Składając zamówienie, użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty związanej z danym produktem.
 17. W przypadku, gdy w regulaminie jest mowa o kontakcie usługodawcy z użytkownikami, oznacza to, że forma komunikacji będzie taka, na jaką użytkownik wyraził wcześniej zgodę. Forma ta pozwala na łatwe zapoznanie się z treścią przekazywaną przez usługodawcę. Przykładowe formy komunikacji to wysyłanie wiadomości e-mail na adres podany przez użytkownika lub poprzez różnego rodzaju komunikatory internetowe. Dzięki temu możliwe jest przekazywanie informacji i rozwiazywanie wszelkich wątpliwości oraz problemów przez usługodawcę.

 

 1. Świadczenie usług Serwisu
  1. Aby móc skorzystać z usług oferowanych przez usługodawcę za pośrednictwem serwisu, użytkownik musi posiadać konto. Założenie konta umożliwia korzystanie z materiałów oraz funkcjonalności dostępnych w serwisie, a także zamawianie produktów. Procedura rejestracji konta polega na akceptacji regulaminu oraz polityki prywatności. Usługa prowadzenia konta jest świadczona przez czas nieokreślony i trwa do momentu usunięcia konta. Użytkownik może nabyć określone produkty i funkcjonalności, które wymagają zobowiązania się do korzystania z usług usługodawcy przez pewien okres czasu, np. poprzez zawarcie umowy sprzedaży Analizy Sportowej w Systemie Abonamentowym.
  2. Użytkownik ma prawo do korzystania z produktów, które zostały określone w zamówieniu oraz są dozwolone przez przepisy prawa obowiązujące na terenie Polski. Usługodawca oferuje różne usługi, w tym sprzedaż usług polegających na dokonywaniu analizy sportowej, za pośrednictwem serwisu internetowego. Dzięki temu użytkownik może korzystać z różnego rodzaju treści cyfrowych i funkcjonalności dostępnych w serwisie, co umożliwia łatwe i wygodne korzystanie z serwisu oraz rozwoju swoich zainteresowań.
  3. Umowa sprzedaży analizy sportowej dotyczy możliwości korzystania z określonego pakietu analiz sportowych w systemie abonamentowym przez określony okres czasu. W ramach umowy użytkownik nie nabywa biletu na konkretny mecz, kurs czy wydarzenie opisane w danej analizie, ani też nie otrzymuje prawa do uczestnictwa w nim. Umowa skupia się jedynie na dostępie do analiz sportowych, które pozwalają użytkownikowi na lepsze zrozumienie przebiegu wydarzeń sportowych oraz rozwijanie swojej wiedzy na temat danego zdarzenia.
  4. Usługodawca nie zajmuje się działalnością hazardową, taką jak na przykład prowadzenie zakładów bukmacherskich czy innych działań związanych z przyjmowaniem zakładów wzajemnych. Oznacza to, że serwis internetowy oferowany przez usługodawcę nie ma na celu zachęcanie użytkowników do ryzykownych działań, w tym także do podejmowania działań związanych z grami losowymi lub innymi formami hazardu. Usługodawca skupia się na świadczeniu usług zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności, a także zapewnianiu użytkownikom dostępu do różnego rodzaju treści cyfrowych i funkcjonalności przydatnych w rozwoju ich zainteresowań.
  5. Serwis internetowy nie służy do zawierania zakładów wzajemnych, czyli obstawiania określonych zdarzeń sportowych lub innych wydarzeń. Oznacza to, że użytkownicy serwisu nie mogą korzystać z niego w celu uczestnictwa w działaniach hazardowych lub ryzykownych grach losowych. Serwis ma na celu świadczenie różnego rodzaju usług oraz oferowanie dostępu do treści cyfrowych i funkcjonalności przydatnych w rozwoju zainteresowań użytkowników, ale nie zachęca do podejmowania działań związanych z hazardem.
  6. Korzystanie z analiz sportowych i innych produktów w celach hazardowych, w tym obstawianie zakładów bukmacherskich, jest możliwe wyłącznie poza serwisem, bez udziału lub pośrednictwa usługodawcy, a także na podstawie wyłącznie samodzielnej decyzji użytkownika. Usługodawca nie zachęca użytkowników do podejmowania działań związanych z ryzykownymi grami losowymi czy inną formą hazardu, a jedynie oferuje dostęp do treści cyfrowych i funkcjonalności umożliwiających rozwijanie zainteresowań. Korzystanie z serwisu ma być zawsze zgodne z regulaminem oraz polityką prywatności, a wszelkie działania podejmowane przez użytkowników poza serwisem są ich indywidualnym wyborem i odpowiedzialnością.
  7. Usługodawca jest zobowiązany do publikowania w serwisie i produktach rzetelnych i pomocnych treści, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych przez użytkowników na podstawie tych treści. Produkty oferowane przez usługodawcę, w szczególności analiza sportowa, stanowią jedynie oszacowanie prawdopodobieństwa przebiegu lub wyniku danego wydarzenia sportowego. Warto pamiętać, że produkty te odnoszą się do zdarzeń przyszłych, które są niewiadome i niepewne. Dlatego też, wszelkie decyzje podjęte przez użytkownika na podstawie analizy sportowej bądź innych produktów, są jego indywidualnym wyborem i odpowiedzialnością.
  8. W serwisie internetowym usługodawcy użytkownicy mogą znaleźć materiały promocyjne i marketingowe, które przedstawiają ofertę serwisu oraz możliwości nabycia określonych produktów. Warunki zamówienia, wraz z pełnymi informacjami dotyczącymi konkretnej oferty, są prezentowane użytkownikowi w trakcie procesu składania zamówienia. Materiały promocyjne i marketingowe mają na celu zachęcenie do korzystania z oferty usługodawcy oraz ułatwienie użytkownikom wyboru odpowiedniego produktu, który będzie spełniał ich oczekiwania.
  9. W serwisie internetowym oraz w produktach oferowanych przez usługodawcę, mogą występować różnorodne materiały reklamowe, promocyjne lub marketingowe. Mogą to być między innymi linki prowadzące do stron internetowych lub usług świadczonych przez osoby trzecie. W przypadku takich linków, warto pamiętać, że strony te są poza kontrolą usługodawcy i nie ponosi on odpowiedzialności za treści prezentowane na tych stronach ani za skutki wynikające z korzystania z nich. Celem umieszczania materiałów reklamowych, promocyjnych i marketingowych jest zachęcanie użytkowników do korzystania z oferty usługodawcy oraz ułatwienie im wyboru odpowiedniego produktu, który odpowiada ich potrzebom i oczekiwaniom.

 

 1. Rejestracja i logowanie
  1. Do korzystania z Serwisu i zawarcia umowy z Usługodawcą niezbędna jest rejestracja, której Użytkownik może dokonać po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Użytkownik zobowiązany jest podać dane niezbędne do utworzenia Konta, to jest imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, hasło oraz fakultatywnie chęć zapisu do Newslettera (opcje TAK lub NIE). Rejestracja może się też odbywać za pomocą już utworzonego konta Użytkownika w serwisach zewnętrznych (np. w serwisach społecznościowych). Użytkownik może podać dodatkowe dane lub wyrazić zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w określonych celach (m.in. do wysyłki Newslettera na jego adres e-mail).
  2. Użytkownik może być zobowiązany do podania innych danych, które zapewniają realizację określonego Produktu, w szczególności numeru telefonu komórkowego lub nazwy użytkownika w Komunikatorze.
  3. Użytkownik może aktywować płatne funkcjonalności Serwisu lub za jego pomocą nabywać określone Produkty, w szczególności Analizę Sportową w Systemie Abonamentowym. O wszystkich kosztach aktywacji danej funkcjonalności Serwisu Użytkownik informowany jest najpóźniej przed umożliwieniem mu złożenia Zamówienia na dany Produkt.
  4. Użytkownik zobowiązuje się podać swoje prawidłowe dane oraz aktualizować je w  przypadku ich zmiany. Podanie prawidłowych danych jest niezbędne do weryfikacji i  aktywacji Konta. W przypadku wykorzystania danych w serwisie zewnętrznym do utworzenia Konta, Użytkownik zobowiązuje się w tym serwisie zewnętrznym podawać swoje prawidłowe i aktualne dane. Usługodawca w każdym czasie może zażądać od Użytkownika weryfikacji wprowadzonych danych osobowych pod kątem ich poprawności i aktualności, w tym o przekazanie takiego oświadczenia w formie pisemnej.
  5. W  przypadku korzystania z logowania za pomocą serwisu zewnętrznego, Usługodawca może otrzymać - za zgodą Użytkownika - dostęp do danych Użytkownika w tym serwisie zewnętrznym takich jak np. profil publiczny, listę znajomych, adres e-mail, datę urodzin, obecne miejsca zamieszkania, jak również może mieć możliwość wysyłania powiadomień Użytkownikowi bezpośrednio za pomocą tego serwisu zewnętrznego. Dokładne informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych zawarte są w  Polityce Prywatności oraz w politykach prywatności tych serwisów zewnętrznych.
  6. Wszelkie modyfikacje i teksty jednolite regulaminów, cenników, warunków świadczenia usług, Polityki Prywatności lub Klauzuli RODO związanych z Serwisem będą przesyłane na aktualny adres e-mail ujawniony w Koncie lub przez Komunikatory. Podanie nieprawidłowego adresu e-mail lub Komunikatora może skutkować niemożnością świadczenia usługi przez Usługodawcę, w szczególności przesyłania Analizy Sportowej oraz niemożnością otrzymywania informacji związanych z usługą, w  tym w  szczególności zmiany Regulaminu.

 

 1. Korzystanie z serwisu zasady
  1. Jeśli utworzysz fałszywe konto na naszej stronie, to zostanie ono natychmiast usunięte, a Ty stracisz możliwość korzystania z naszych usług. Dodatkowo, jeśli już wcześniej korzystałeś z naszej oferty tylko po to, aby otrzymać darmowy dostęp lub nie uiściłeś opłat za swoje istniejące konto, nie będziesz mógł ponownie zarejestrować się na naszej stronie.
  2. Użytkownik nie może:
   1. Udostępniać innym osobom swoich danych, które pozwalają na zalogowanie się do Twojego konta, chyba że otrzymasz na to wyraźną zgodę od Usługodawcy.,
   2. Nie wolno używać programów (botów), które wysyłają zapytania do naszej strony - grozi to uznaniem Twojego zachowania za atak typu DoS, DDoS lub DNS spoofing.,
   3. Nie możesz podejmować działań, które mogą zakłócić działanie naszej strony. Do takich działań należą próby utrudnienia lub odcięcia dostępu do kont innych użytkowników (ataki typu DoS, DDoS, DNS spoofing), oszustwa internetowe (phishing), wprowadzanie szkodliwego oprogramowania na sieć lub komputery innych użytkowników, nieautoryzowane skanowanie sieci lub komputerów innych użytkowników lub naszej firmy, nieautoryzowane monitorowanie ruchu sieciowego i inne próby uzyskania informacji od innych użytkowników, nieautoryzowane próby przełamania zabezpieczeń naszej strony lub kont użytkowników, używanie programów, skryptów lub poleceń, które mogą zakłócić sesję innego użytkownika, kradzież adresów IP, wysyłanie, zbieranie, sprzedaż lub dystrybucja spamu (niechcianej korespondencji e-mail).
  3. Jeśli nie będziesz przestrzegać naszego regulaminu, możemy nałożyć na Ciebie czasowe blokady uniemożliwiające korzystanie z całości lub części funkcji naszej strony (tzw. ban). Dodatkowo, w przypadku naruszenia przez Ciebie regulaminu lub prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, możemy usunąć Twoje treści po wcześniejszym poinformowaniu Ciebie o naruszeniu regulaminu i wezwaniu do natychmiastowego zaprzestania naruszania jego postanowień.
  4. Jeśli Użytkownik łamie zasady korzystania z naszej strony lub narusza przepisy prawa, możemy poprosić go o natychmiastowe zaprzestanie tych działań.
  5. Do korzystania z naszej strony potrzebujesz urządzenia z dostępem do Internetu o przepustowości co najmniej 256 kb/s oraz wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku twardym, aby zapewnić odpowiednią pojemność dla pobranych przez Ciebie produktów.
  6. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu.
  7. Ze względu na ciągły rozwój naszej strony, niektóre funkcje mogą być czasowo lub trwale niedostępne na określonych urządzeniach lub systemach operacyjnych lub działać wadliwie. Ponieważ istnieje wiele różnych konfiguracji urządzeń i ustawień systemów operacyjnych, nie możemy zagwarantować pełnej kompatybilności naszego serwisu ze wszystkimi urządzeniami lub konfiguracjami. Niemniej jednak, Serwis powinien działać prawidłowo na większości urządzeń, a my podajemy minimalne wymagania sprzętowe w regulaminie. Jeśli masz jakieś wątpliwości, czy Twój sprzęt jest wystarczający, skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci rozwiązać problem.
  8. Usługodawca dla bezpieczeństwa Użytkownika zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych i Komunikatorów.

 

 1. Korzystanie z serwisu w sposób płatny i bezpłatny
  1. Jeśli masz aktywne konto na naszej stronie, możesz korzystać ze wszystkich bezpłatnych funkcji Serwisu. Natomiast, aby skorzystać z płatnych funkcji, musisz złożyć zamówienie i uiścić odpowiednią opłatę. Niektóre płatne funkcje, zwłaszcza Analiza Sportowa w Systemie Abonamentowym, mogą wymagać wcześniejszej zapłaty przed ich wykorzystaniem.
  2. Gdy złożysz zamówienie, otrzymasz od nas e-mail potwierdzający jego przyjęcie i rozpoczęcie procesu realizacji przez naszą firmę.
  3. Nasza oferta może obejmować również usługi abonamentowe lub czasowe, takie jak System Abonamentowy. Jeśli wybierzesz ten produkt w zamówieniu, umowa obowiązuje przez określony czas, który został opłacony. Po zakończeniu tego okresu, umowa przestaje być ważna, chyba że zostanie przedłużona na kolejny okres rozliczeniowy.
  4. Dostarczanie naszych produktów odbywa się poprzez ich wysłanie na adres e-mail lub przez Komunikator, który jest używany przez Użytkownika. Wszelka transmisja odbywa się bezpośrednio na urządzeniu, z którego korzystasz jako Użytkownik.
  5. Serwis podaje ceny brutto (tj. zawierających wszelkie podatki obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) w złotych polskich (PLN).
  6. Możliwość dokonania płatności za zamówienia jest dostępna poprzez systemy płatności. Jeśli korzystasz z takiego systemu, Twoje dane mogą być przetwarzane przez podmiot obsługujący ten system w celu realizacji płatności. Należy pamiętać, że płatność może wiązać się z dodatkowymi kosztami transakcyjnymi ponoszonymi przez Użytkownika, o których informujemy przed dokonaniem płatności.
  7. Jeśli składasz zamówienie w ramach Systemu Abonamentowego, płatność zostanie pobrana z góry (w momencie rozpoczęcia świadczenia usług) lub automatycznie przed upływem okresu świadczenia usługi. Jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, umowa może być automatycznie przedłużana, a środki płatnicze Użytkownika będą obciążane w stosunku do konkretnego wariantu usługi lub wszystkich płatności związanych z Usługą. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień swojego środka płatniczego poprzez modyfikowanie ustawień w Koncie lub wskazanym miejscu dla danego Produktu.
  8. Usługodawca zastrzega, że w przypadku braku płatności z góry za Produkt w Systemie Abonamentowym, Użytkownik nie będzie otrzymywał treści związanych z Produktem, w szczególności nowych Analiz Sportowych opracowanych po zaistnienia zaległości w  zapłacie po stronie Użytkownika.
  9. Jeśli zdecydujesz się usunąć swoje konto, stracisz możliwość korzystania zarówno z bezpłatnych, jak i płatnych funkcji Serwisu. Oznacza to, że nie będziesz mógł już zyskać dostępu do zakupionych przez Ciebie Analiz Sportowych ani innych produktów oferowanych w ramach Serwisu.
  10. Usługodawca przekazuje informację, że używanie niektórych metod płatności może wymagać zaakceptowania warunków ustalonych przez zewnętrzne podmioty takie jak banki czy pośrednicy płatności. Należy pamiętać, że treść tych warunków, takich jak opłaty czy zakres przetwarzania danych osobowych, jest poza kontrolą Usługodawcy.

 

 1. Reklamacje i rękojmia
  1. Jeśli jesteś konsumentem, to w przypadku reklamacji masz prawo korzystać z przysługujących Ci uprawnień wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta. Jednym z tych praw jest rękojmia, co oznacza, że jeśli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawna, możesz wystąpić z reklamacją.
  2. Reklamacje można składać m.in. poprzez Formularz Kontaktowy, za pomocą wiadomości e-mail przesłanych na adres [email protected] lub pocztą na adres Usługodawcy wskazany w pkt. 2.1.15 Regulaminu.
  3. Jeśli chcesz złożyć reklamację, musisz podać kilka ważnych informacji. Konieczne będą Twoje imię i nazwisko oraz adres, a także dane umożliwiające nam identyfikację transakcji (takie jak numer zamówienia czy data jego złożenia). Powinieneś również dokładnie opisać przedmiot i przyczynę reklamacji, a także podać swoje dane kontaktowe oraz określić, czego oczekujesz w ramach żądania reklamacyjnego.
  4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę (w przypadku umowy sprzedaży zawieranej przez konsumenta czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni). O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w ten sam sposób, w jaki złożył reklamację. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą Formularza Kontaktowego, otrzyma informację na swój adres e-mail.
  5. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Użytkowników składających Zamówienia jako przedsiębiorcy.

 

 1. Warunki odstąpienia od umowy przez konsumenta
  1. Jeśli jesteś konsumentem, to przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od momentu otrzymania produktu - bez konieczności podawania przyczyny. Wystarczy, że wyślesz nam oświadczenie o odstąpieniu przed upływem tego terminu. Możesz skorzystać z przygotowanego przez nas formularza, ale nie jest to konieczne. Należy jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach (określonych przez przepisy prawa) prawo do odstąpienia może być ograniczone lub nawet wykluczone.
  2. Jeżeli zdecydujesz się na odstąpienie od umowy sprzedaży jako konsument, to wszelkie wpłaty dokonane w ramach tej transakcji zostaną niezwłocznie zwrócone. Termin zwrotu pieniędzy wynosi maksymalnie 14 dni od momentu, w którym Usługodawca zostanie poinformowany o Twojej decyzji. Zwrot środków odbywa się przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakim dokonywałeś transakcji, chyba że wyrazisz zgodę na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami dla Ciebie.
  3. Jeśli zdecydujesz się na odstąpienie od umowy, to zwalniasz się ze wszystkich zobowiązań, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre wyjątki mogą wynikać z obowiązujących przepisów, np. dotyczących Prawa Autorskiego.
  4. Jeśli zdecydujesz się wyrazić zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będziesz miał możliwość skorzystania z Produktu (np. Analizy Sportowej) przed upływem 14-dniowego okresu, ale w takim przypadku tracisz prawo do odstąpienia od umowy (o czym zostaniesz poinformowany przed wyrażeniem zgody).
  5. Zwrot płatności za produkt cyfrowy jest możliwy tylko wtedy, gdy produkty te są uszkodzone lub niesprawne i nie można ich naprawić ani zastąpić innym produktem. W przypadku analiz - sportowych świadczy to o braku ich wysyłaniu na E-mail klienta lub komunikator.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu
  1. Masz prawo wypowiedzieć umowę dotyczącą usług dostępu do Serwisu w każdym momencie, bez konieczności podawania przyczyny. Jednakże, jeśli skorzystałeś z określonych funkcjonalności Serwisu, takich jak umowa sprzedaży Analizy Sportowej w Systemie Abonamentowym, to możesz być zobowiązany do zakończenia umowy w określonym czasie. Gdy wyrazisz chęć usunięcia swojego konta, zostanie ono usunięte po otrzymaniu informacji od Ciebie lub na koniec okresu rozliczeniowego dla płatnych funkcjonalności Serwisu, które zostały opłacone przez Ciebie. Możesz poinformować nas o swoim życzeniu poprzez Formularz Kontaktowy lub wysyłając wiadomość e-mail na nasz adres [email protected].
  2. Jeśli Użytkownik rażąco lub uporczywie łamie postanowienia Regulaminu Serwisu i mimo zaleceń Usługodawcy nie przestaje tego robić, to Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu zostanie przesłane na adres e-mail Użytkownika lub doręczone w inny sposób, który pozwoli mu się z nim zapoznać.

 

 1. Polityka Prywatności oraz Bezpieczeństwo danych osobowych w naszym serwisie
 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się za dobrowolną zgodą Użytkownika oraz na podstawie uprawnień Usługodawcy do ich przetwarzania w  oparciu o powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
 3. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Serwisu oraz składania i realizowania Zamówień.
 4. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej.
 5. Szczegółowy zakres i sposób przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz polityka Plików Cookies znajduje się w Polityce Prywatności i Klauzuli RODO.
 1. Prawa Autorskie
  1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prawa oraz dobrych obyczajów, zwracając uwagę na ochronę dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej, zarówno Usługodawcy, jak i osób trzecich.
  2. Użytkownik nie ma uprawnień do :
   1. udostępnianie, rozprowadzanie oraz wprowadzanie do obiegu w całości lub częściowo Produktów, w tym zwłaszcza Analiz Sportowych.
   2. jaką kolwiek ingerencje w  Produkty , w tym szczególnie Analiz Sportowych,
   3. usuwania w Produktach, w tym w szczególności w Analizach Sportowych, oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń.
  3. Nazwy i znaki towarowe, które są zastrzeżone dla odpowiednich podmiotów, znajdują się na stronie Serwisu. Ich wykorzystanie ma na celu jedynie dokładną identyfikację produktów oraz ich funkcjonalności
  4. Serwis jest zastrzeżonym znakiem i logotypem, które są własnością Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej. Użytkowanie ich w jakimkolwiek celu bez uprzedniej zgody Usługodawcy jest niezgodne z prawem, z wyjątkiem sytuacji, kiedy użytkownik ma prawo do ich wykorzystania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się nie kopiować, powielać ani wykorzystywać informacji, danych lub innych elementów Serwisu (zarówno bezpłatnie, jak i płatnie), które należą do Usługodawcy lub są przez niego licencjonowane. Dotyczy to szczególnie informacji oraz typów wynikających z Analizy Sportowej.
  6. Usługodawca posiada prawa własności intelektualnej do treści zawartych w Produktach, szczególnie w Analizach Sportowych. Dla wykorzystania tych materiałów konieczna jest uprzednia zgoda Usługodawcy.

 

 1. Postanowienia końcowe w Regulaminie
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, funkcjonalności oferowanych przez Serwis oraz wprowadzenia nowych usług, funkcjonalności i Produktów. Zmiany w Regulaminie mogą również zostać wprowadzone w celu ochrony interesów Użytkowników, a także w celu doprecyzowania zagadnień związanych z Serwisem, jego funkcjonalnościami, usługami i Produktami.
  2. Zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, takich jak dodanie nowych funkcjonalności czy zmiana oprawy graficznej, nie stanowi zmiany Regulaminu, jeśli zmiany te są zgodne z postanowieniami Regulaminu.
  3. Zmiana Regulaminu jest publikowana w zakładce „Regulamin” Serwisu oraz wysyłana na adres e-mail Użytkownika.
  4. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia, który został w nim oznaczony. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na nowe postanowienia Regulaminu, będzie obowiązywał Regulamin w dotychczasowym brzmieniu, do czasu wygaśnięcia usług lub funkcjonalności związanych z tymi postanowieniami (np. do momentu zakończenia świadczenia usługi Analizy Sportowej w Systemie Abonamentowym) lub ich wypowiedzenia.
  5. Regulamin nie może naruszać praw konsumenta, wynikających z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa. W przypadku jakiejkolwiek kolizji przepisów, pierwszeństwo będą miały powszechnie obowiązujące na terytorium RP przepisy prawa.
  6. Regulamin, Polityka Prywatności, Klauzula RODO oraz regulaminy dotyczące poszczególnych funkcjonalności lub Produktów, cenniki lub warunki świadczenia usług stanowią uzupełnienie umowy lub umów zawartych przez Usługodawcę i Użytkownika. W zakresie nieuregulowanym przez te dokumenty będą obowiązywać przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  7. Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na temat procedur dostępnych dla konsumentów są dostępne w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsument ma prawo skorzystać z prawa do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej w przypadku sporu wynikłego z umowy sprzedaży lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego. Konsument może również skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów lub skorzystać z unijnej platformy Online Dispute Resolution (ODR)
  8. W przypadku sporów związanych z Regulaminem lub umowami sprzedaży, Strony będą dążyły do ich polubownego rozstrzygnięcia poprzez negocjacje lub mediacje. W przypadku braku porozumienia, spór będzie rozstrzygany przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy. Należy jednak zaznaczyć, że powyższe postanowienie nie odnosi się do Konsumentów.
  9.     Jeśli Użytkownik ma jakieś uwagi, opinie lub informacje na temat naruszenia Regulaminu, może skontaktować się z nami za pomocą Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie lub wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected].
  10. Regulamin obowiązuje od dnia 28 marca 2023 r.

Zakłady bukmacherskie związane są z ryzykiem. Zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia – skontaktuj się z instytucjami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Graj odpowiedzialnie.

Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.

Na terytorium Polski zakłady wzajemne mogą oferować jedynie te podmioty, które posiadają wymagane zezwolenie na urządzanie zakładów bukmacherskich.

Serwis TrafioneKupony.pl jest prowadzony w języku polskim i adresowany jest wyłącznie do polskojęzycznych odbiorców przebywających na terytorium, gdzie korzystanie z serwisów o tematyce gier hazardowych jest dozwolone.

Trafione Kupony - Typy Bukmacherskie